BI-Vision

ICT Oplossingen die Operationele Procesverbetering mogelijk maken

Traditional Business Intelligence

Meer weten? Neem contact op!

 

Phone: +31 6 53505278

 

E-mail: wbakker [at] bi-vision.nl

 

Rapporten en Dashboards maken is leuk en lijkt nuttig, maar vaak wordt de proces context waarin de informatie benodigd is buiten beschouwing gelaten.

Bij BI-Vision weten we wat het belang is van de proces context. Wat kan je doen met de informatie? Het aanbieden van makkelijk consumeerbare management informatie die het mogelijk maakt om snel een beslissing te kunnen nemen, om zodoende aan de tactische doelstellingen te kunnen voldoen.

 

Business Intelligence experts met ruim 10 jaar ervaring zijn onderdeel van het BI-Vision netwerk.